tủ lạnh công nghiệp
Vị trí » Trang chủ > Bảng giá tủ lạnh > Tủ mát trưng bày bánh kem, tủ siêu thị, tủ bảo quản
Tủ mát trưng bày bánh kem, tủ siêu thị, tủ bảo quản
tu mat trung bay banh kem / 2011-02-15

BẢNG GIÁ TỦ MÁT CỬA KÍNH - TỦ TRƯNG BÀY - TỦ BẢO QUẢN
Kính gởi : Quý Khách hàng

Chân thành cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của công ty chúng tôi. 
Công ty THÁI NGỌC TUẤN trân trọng gởi đến quý khách hàng bảng báo giá như sau :

 

STT Mô tả thiết bị Hình ảnh
1 Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNZ
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 900 (R) x 510(S) x 860(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
2 Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNZ
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200 (R) x 510(S) x 860(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 4A 
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
3 Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNZ-SFB
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 900 (R) x 510(S) x 750(C) mm
 - Nhiệt độ : +65ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
3 Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNZ-SFB
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200 (R) x 510(S) x 750(C) mm
 - Nhiệt độ : +65ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
4 Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : KTH ( C )
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 900 (R) x 510(S) x 750(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
4 Tủ mát trưng bày bánh kem (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : KTH ( C )
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200 (R) x 510(S) x 750(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNX Bain Maries
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 900 (R) x 525(S) x 840(C) mm
 - Nhiệt độ : +65ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNX Bain Maries
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 900 (R) x 525(S) x 840(C) mm
 - Nhiệt độ : +65ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNX-900
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 900 (R) x 525(S) x 840(C) mm
 - Nhiệt độ : +65ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ nóng trưng bày bánh (dạng đặt trên bàn)
 
 - Model : CNX-900
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200 (R) x 525(S) x 840(C) mm
 - Nhiệt độ : +65ºC
 - Công suất : 4A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 5A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 680(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2400(R) x 680(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông  
 - Model : C4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1500(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1500(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1500(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 680(S) x 1500(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C4
 - Nhãn hiệu : leejan
 - Xuất xứ : KINCO
 - Kích thước : 2400(R) x 680(S) x 1500(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 11A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C5
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1900(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông  
 - Model : C5
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1900(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 11A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C5
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1900(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 12A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C5
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 680(S) x 2000(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 13A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C5
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2400(R) x 680(S) x 2000(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 14A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông
 
 - Model : C5
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2700(R) x 680(S) x 2000(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 15A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem kính vuông  
 - Model : C5
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 3000(R) x 680(S) x 2000(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 16A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : SRM3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 840(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 5A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : SRM3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 840(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 5A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : SRM3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 840(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : SRM3
 - Nhãn hiệu : leejan
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 840(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : SRM3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2400(R) x 840(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 760(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 760(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 760(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 760(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2400(R) x 760(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3(F)
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1180(R) x 780(S) x 1300(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3(F)
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1480(R) x 780(S) x 1300(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3(F)
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1780(R) x 780(S) x 1300(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3(F)
 - Nhãn hiệu : leejan
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2080(R) x 780(S) x 1300(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RH3(F)
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2380(R) x 780(S) x 1300(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
 
 - Model : RZ3 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
 
 - Model : RZ3 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
 
 - Model : RZ3 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
 
 - Model : RZ3 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày bánh giữ ấm & giữ lạnh
 
 - Model : RZ3 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2400(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +65ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2400(R) x 700(S) x 1210(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ4 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 700(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ4 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 700(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ4 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 700(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ4 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2100(R) x 700(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RZ4 combination
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2400(R) x 700(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RC4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 790(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RC4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 790(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : RC4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 790(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : OPSD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 680(S) x 1340(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : OPSD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 680(S) x 1340(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : OPSD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 680(S) x 1340(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : STD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 670(S) x 1340(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : STD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x 670(S) x 1340(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : STD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 670(S) x 1340(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC / +22ºC~+28ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 890(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1190(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1490(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1790(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 890(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1190(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1490(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : HG62
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1790(R) x 700(S) x 1220(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : A4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1210(R) x870(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : A4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1510(R) x870(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem
 
 - Model : A4
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1810(R) x870(S) x 1350(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
 
 - Model : KS
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x745(S) x 1420(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 11A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
 
 - Model : KS
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x745(S) x 1420(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 12A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
 
 - Model : KS
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x745(S) x 1420(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 13A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
 
 - Model : SK3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x910(S) x 1640(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 11A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
 
 - Model : SK3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1500(R) x910(S) x 1640(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 12A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát trưng bày bánh kem / thức uống
 
 - Model : SK3
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x910(S) x 1640(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 13A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
 
 - Model : OD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1210(R) x 855(S) x 945(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
 
 - Model : OD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1510(R) x 855(S) x 945(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
 
 - Model : OD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1820(R) x 855(S) x 945(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
 
 - Model : OD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2120(R) x 855(S) x 975(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - cá tươi / thịt / sữa
 
 - Model : OD
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2420(R) x 855(S) x 975(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Open Case
 
 - Model : OE
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1210(R) x 870(S) x 1230(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Open Case
 
 - Model : OE
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1510(R) x 870(S) x 1230(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Open Case
 
 - Model : OE
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1820(R) x 870(S) x 1230(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Open Case
 
 - Model : OE
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2120(R) x 870(S) x 1260(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 10A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Open Case
 
 - Model : OE
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2420(R) x 870(S) x 1260(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 12A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case
 
 - Model : PR
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1210(R) x 855(S) x 1250(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 5A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case  
 - Model : PR
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1510(R) x 855(S) x 1250(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 6A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case  
 - Model : PR
 - Nhãn hiệu : leejan
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1820(R) x 855(S) x 1250(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 7A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case  
 - Model : PR
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2120(R) x 855(S) x 1250(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case  
 - Model : PR
 - Nhãn hiệu : leejan
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2420(R) x 855(S) x 1250(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case
 
 - Model : OH
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1220(R) x 1000(S) x 930(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 5.5A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case
 
 - Model : OH
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1510(R) x 1000(S) x 930(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case
 
 - Model : OH
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1820(R) x 1000(S) x 930(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case
 
 - Model : OH
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2120(R) x 1000(S) x 1020(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ mát - Deli case
 
 - Model : OH
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 2420(R) x 1000(S) x 1020(C) mm
 - Nhiệt độ : +2ºC~+6ºC
 - Công suất : 11A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ thực phẩm đông lạnh / bánh kem tươi
 
 - Model : ICC 1200
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1200(R) x 800(S) x 1500(C) mm
 - Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày kem
 
 - Model : IC 1800
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 930(R) x 940(S) x 1290(C) mm
 - Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
 - Công suất : 8A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày kem
 
 - Model : IC 1800
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1300(R) x 940(S) x 1290(C) mm
 - Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
 - Công suất : 9A
 - Dòng điện : 220V / 50Hz / 60Hz
5 Tủ trưng bày kem
 
 - Model : IC 1800
 - Nhãn hiệu : KINCO
 - Xuất xứ : Đài loan
 - Kích thước : 1800(R) x 940(S) x 1290(C) mm
 - Nhiệt độ : -14ºC~-23ºC
 - Công suất : 12A
 - Dòng điện :

220V / 50Hz / 60Hz

 

         

 

* Tình trạng : 100% máy mới    
* Bảo hành : 12 tháng  
* Bảng báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo giá.
* Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%  
* Phương thức thanh toán : tiền mặt hoặc chuyển khoản  
* Tỷ giá USD : theo tỷ giá ngân hàng Sacombank

THÁI NGỌC TUẤN Chuyên cung cấp tủ lạnh công nghiệp, tủ lạnh trưng bày, tủ mát, tủ cấp đông, tủ siêu thị,  máy làm đá, 
máy làm bánhcho thuê  kho lạnh,  kho lạnh bảo quảnkho lạnh công nghiệpđiện lạnh, thiết bị, ống đồnggas lạnh, nhớt lạnh
vật tư điện lạnh .

Đại diện thương mại
 
Mobi : 0908 357 111 Mr.Tình
 
Mobi : 0933 357 111 Mr.Tuấn

 

Lùi lại :GIÁ TỦ MÁT CỬA KÍNH - TỦ TRƯNG BÀY - TỦ BẢO QUẢN

Ý kiến người dùng

  • Chưa có ý kiến
Tổng số: 0 (Hồ sơ), Tổng số trang: 1 (Trang) | Trang đầu  «Trang trước  Tiếp theo»  Trang cuối
Tài Khoản: Khách Vãng Lai
E-mail:
Đánh Giá:
Nhận Xét:
Mã xác nhận: 
(Kích chuột vào mã nếu bạn muốn đổi): captcha

Sản phẩm liên quan
LJ-Y-R 1007F Tủ đông (Inox #304) đứng 6 cửa

LJ-Y-R 1007F Tủ đô...

Giá bán: 0 VNĐ
LJ-Y-R 1004F Tủ đông (Inox #304) đứng 4 cửa

LJ-Y-R 1004F Tủ đô...

Giá bán: 0 VNĐ
LJ-Y-R 1002F Tủ đông (Inox #304) đứng 2 cửa

LJ-Y-R 1002F Tủ đô...

Giá bán: 0 VNĐ
LJ-Y-T 008F Tủ đông (Inox #304) bàn 4 cửa

LJ-Y-T 008F Tủ đôn...

Giá bán: 0 VNĐ
LJ-Y-T 007F Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa

LJ-Y-T 007F Tủ đôn...

Giá bán: 0 VNĐ
LJ-Y-T 006F Tủ đông (Inox #304) bàn 3 cửa

LJ-Y-T 006F Tủ đôn...

Giá bán: 0 VNĐ
LJ-Y-T 005F Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa

LJ-Y-T 005F Tủ đôn...

Giá bán: 0 VNĐ
LJ-Y-T 004F Tủ đông (Inox #304) bàn 2 cửa

LJ-Y-T 004F Tủ đôn...

Giá bán: 0 VNĐ
Tủ mát trưng bày bánh kem HG62

Tủ mát trưng bày b...

Giá bán: 0 VNĐ

Xem lịch sử

THÀNH VIÊN
Đăng ký thành vi...
LIÊN HỆ
Khuyến mãi lớn
HỎI & ĐÁP
Thông báo tuyển ...
DỊCH VỤ
Cho thuê kho lạn...
MUA HÀNG TỪ XA
Sơ đồ mua hàng
Giới thiệu | Liên hệ | Bảo hành | Bán sỉ | Tuyển dụng | Hình thức giao hàng
© 2018 TỦ LẠNH CÔNG NGHIỆP | TỦ LẠNH TRƯNG BÀY | VẬT TƯ ĐIỆN LẠNH | ỐNG ĐỒNG | GAS LẠNH | NHỚT LẠNH | MÁY NÉN LẠNH | DÀN LẠNH | DÀN NGƯNG | DÀN BAY HƠI | KHO LANH | KHO LẠNH BẢO QUẢN | KHO LẠNH CÔNG NGHIỆP .Tất cả đều được giữ bản quyền.
405/03 Trường Chinh, P.14, Q.Tân Bình, Tp.HCM - Tel: 0908 357 111 - E-mail: thaingoctuan@gmail.com
Yahoo Messenger thaingoctuan_air
rss